Skip to main content

The Future House 2.0

Privacy and data security:

1. Information published on this website is provided for the use of its visitors and you are advised that, although care has been taken to ensure technical and factual accuracy, some errors may occur. No guarantee is given of the accuracy or completeness of information on these pages.
2. Please be aware that The Future House 2.0 may alter the information on its website from time to time.
3. The Future House 2.0 shall have no liability arising from the use by any party of the information on this website.
4. The Future House 2.0 does not guarantee that the website, its content or hypertext links are virus free or uncontaminated. It is recommended to make your own virus checks and to implement your own precautions in this regard. The Future House 2.0 exclude all liability for contamination or damage caused by any virus or electronic transmission.

5. The Future House 2.0 has a Ring doorbell with camera that records and keeps for 30 days the images it captured.

6. The Future House has a security camera in the backside of the house to monitor activity in the gardens and stores

Commitment to Data Security:


7. Your personally identifiable information is kept secure.
8. Only authorised employees, agents and contractors (who have agreed to keep information secure and confidential) have access to this information.
9. All emails and newsletters from our sites allow you to opt out of further mailings.
10. The Future House 2.0 will never sell trade, rent, exchange or otherwise share your personal information with any other person, company or organisation.

Gent,01/07/2021

Privacy en gegevensbeveiliging:

1. De informatie die op deze website wordt gepubliceerd, is bedoeld voor het gebruik van de bezoekers en u wordt erop gewezen dat, hoewel zorgvuldigheid is betracht om technische en feitelijke nauwkeurigheid te garanderen, er fouten kunnen voorkomen. Er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze pagina’s.

2. Houd er rekening mee dat The Future House 2.0 de informatie op haar website van tijd tot tijd kan wijzigen.

3. The Future House 2.0 is niet aansprakelijk voor het gebruik door welke partij dan ook van de informatie op deze website.

4. The Future House 2.0 garandeert niet dat de website, de inhoud of hyperlinks virusvrij of onbesmet zijn. Het wordt aanbevolen om zelf viruscontroles uit te voeren en uw eigen voorzorgsmaatregelen in dit verband te nemen. The Future House 2.0 sluit alle aansprakelijkheid uit voor besmetting of schade veroorzaakt door een virus of elektronische transmissie.

5. The Future House 2.0 heeft een Ring-deurbel met camera die de gemaakte beelden vastlegt en 30 dagen bewaart.

6. The Future House heeft een beveiligingscamera aan de achterkant van het huis om de activiteit in de tuinen en winkels in de gaten te houden

Toewijding aan gegevensbeveiliging:

7. Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt veilig bewaard.

8. Alleen geautoriseerde werknemers, agenten en contractanten (die ermee hebben ingestemd om informatie veilig en vertrouwelijk te houden) hebben toegang tot deze informatie.

9. In alle e-mails en nieuwsbrieven van onze sites kunt u zich afmelden voor verdere mailings.

10. The Future House 2.0 zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhuren, ruilen of anderszins delen met een andere persoon, bedrijf of organisatie.